Eget verksted

 Verkstedet

Vårt moderne produksjonslokaler på Lønningsflaten 27Plastmaskjærer

Plastmaskjærer, skjærer ut i alle typer materialer. Denne maskinen styres av data og har eget tegneprogram.

Alle typer ventilasjonsdeler, bend, overganger etc ligger som maler i programmet.
Knekkemaskin

Datastyrte knekkemaskin knekker alle typer metaller.

På denne maskinen produserer vi alle typer beslag, vinkler og buer. Maskinenen styres av data og har egne maler i programmvaren. Malene endres etter kundens behov.

 Kappemaskin

Saks/kappemaskin som stilles inn etter ønsket bredde og kapper alle typer metaller.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Hansen AS
Lønningsflaten 27
5258 Blomsterdalen

Telefon:
55 11 99 99
Faks:
55 11 99 80
E-mail:
firmapost@erikhansen.no