Eget verksted

Verkstedet

Vårt moderne produksjonslokaler på Lønningsflaten 27

Plastmaskjærer

Plastmaskjærer, skjærer ut i alle typer materialer. Denne maskinen styres av data og har eget tegneprogram.


Alle typer ventilasjonsdeler, bend, overganger etc ligger som maler i programmet.

Knekkemaskin

Datastyrte knekkemaskin knekker alle typer metaller.


På denne maskinen produserer vi alle typer beslag, vinkler og buer. Maskinenen styres av data og har egne maler i programmvaren. Malene endres etter kundens behov.

Kappemaskin

Saks/kappemaskin som stilles inn etter ønsket bredde og kapper alle typer metaller.